Menu

Vyhledávání

Jak to vlastně začalo? 
Začalo to dávno. Každý z našeho oddílu - někde jinde, někdy jindy, jinak dlouho, s jiným odhodláním, s jinou představou, jiným nadšením, s jiným odznakem, jinými přáteli, jinými zážitky, ale všichni společně - skauti. 

A pak?
Dětství končí, dospívání skončí, rádcování skončí, vůdcovství končí, ale být skautem, to nikdy nekončí. To je na celý život.

A tak co dál?
Máme rodiny a děti a s nimi touhu předávat dál skautské ideály. Založíme nový - 11. oddíl. – Klub rodinného skautingu !!!

Naše činnost?
Pomoc ve středisku s většími akcemi. Pomoc oddílům realizovat a nabízet kompars pro oddílové hry a výpravy. Pořádání skautského tábora pro rodiny s malými dětmi.